Épületszerkezettani Tanszék - oktatás

Tanszékvezető: Dr. Dobszay Gergely

A tanszék által oktatott tantárgyak

Kötelező törzsanyag

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPESA101
Tárgyfelelős: Dr. Becker Gábor egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező]


A tantárgy célja a szerkezeti gondolkodás és a későbbikben oktatandó tárgyak megalapozása, az alapvető szerkezetek általános megismertetése, az épületben való elhelyezkedésük és funkciójuk bemutatása, előkészítés az épületszerkezetek alkalmazási lehetőségeinek és feltételeinek megismerésére. A tantárgy röviden ismerteti az épületeket érő hatásokat és az épületekkel és szerkezetekkel szemben támasztott követelményeket; a különböző szerkezeti rendszereket: az alapozásokat, tartószerkezeti rendszereket – falakat, födémeket, épületvázakat –, a lépcsőket, a különféle szigeteléseket, a külső és belső térelhatárolások módjait, a nyílászáró szerkezeteket, a lapos- és magas tetőket, a padlókat, és az épületakusztika, valamint az épületenergetika és környezettudatosság alapelveit.
A féléves feladat: egy kisméretű társasház kiviteli terv szintű általános elméleti alaprajza és metszete, rövid műszaki leírással kiegészítve, valamint az épület általános emeletének szerkezeti-kiemelési terve.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:00
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPESA201
Tárgyfelelős: Dr. Czeglédi Ottó adjunktus
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező]


A tantárgy az épületek alapvető teherhordó épületszerkezeti elemeinek (falak, födémek és lépcsők) kialakítását és kapcsolatait tárgyalja. Falas, vázas és vegyes szerkezeti rendszerek. A falak funkciói, a falakat érő hatások, velük szemben támasztott követelmények. A falak fajtái és csoportosítása a rendeltetés és épületbeli helyzete, anyaga, rétegfelépítés szerint. Falazóelemekből épített falak. A falazóelemek fejlődése, fajtái, fejlesztési törekvések. 
Födémek  Alapvető funkcióik. A födémeket érő hatások, velük szemben támasztott követelmények. A födémszerkezet komponensei.   Fajtái: sík födémek (részletesen), boltozatok (áttekintés). Az anyag, a szerkezeti jelleg, a készítés az épületbeli helyzet szerint. Fejlődés irányai. A falak, illetve vázak és födémek csatlakozásai. A födémszerkezet tervezése.
Lépcsők  Funkcióik, hatások, követelmények, a méretezés és szerkezetválasztás elvei. A megoldások csoportosítása az anyag, a szerkezet működése, a beépítési módok, stb. szerint. Az építészeti és szerkezeti kialakítás lehetőségei.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:01
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPESA301
Tárgyfelelős: Vörös Ferenc DLA emeritusz professzor
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]

A tantárgy az épületek alapozás-szigetelési kérdéseit, illetve a magastetők kialakítását tárgyalja. Sík- és mélyalapozások, az épületek alapozásának és szigetelésének összefüggései az épület felmenő szerkezetének, az altalaj adottságainak (teherbírás, talajnedvesség) valamint az épület funkcionális kialakítása szempontjából. Az alapozás és szigetelés elrendezésének, a talajnedvesség és talajvíznyomás elleni szigetelések megoldásának, valamint az épület felmenő szerkezeteinek összefüggései.
Olyan favázas szerkezetek ismertetése, amelyek csapadékvíz elvezető és építészeti felületképző szerepű külső burkolatok teherhordó alátétszerkezeteként szolgálnak, ácsolt vagy mérnök jellegű szerkesztésmóddal. Ezen magastetők különböző méretű és rendszerű sorozatelemekből összeállított vízzáró burkolatai és ezek különleges szerkezeti helyei kerülnek ismertetésre, beleértve a héjazattal összeépített, hőszigetelt térhatárolás, a tetőtérbeépítés módozatait is.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:01
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPESA401
Tárgyfelelős: Dr. Becker Gábor egyetemi tanár
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]

A tantárgy a homlokzati szerkezetek egységes, átfogó és részletes ismertesét adja.  Célja a külső térelhatároló szerkezetek elemzése, a védelmi-funkcionális síkok jelentése, a rétegfolytonosság elvének ismertetése a geometriai elhelyezkedésnek megfelelő bontásban, beleértve a tetőfödém és a tetőtér-beépítés szerkezeti kialakítását is. Bemutatásra kerülnek a réteges külső térelhatároló-falak, külső falburkolatok és felületképzések jellemző szerkesztési módjai, a szokványos és speciális külső és belső nyílászárók, valamint azok kiegészítő szerkezetei, különös tekintettel az árnyékoló szerkezetekre. Megfogalmazásra kerülnek a térelhatárolás szerkezeteivel szemben támasztott követelmények, illetve a különböző követelménycsoportokat kielégítő szerkezetekhez rendelhető teljesítményjellemzők is. Külön tárgyrész foglalkozik az épületfizikai sajátosságokkal, a hő és páratechnikai, illetve az akusztikai kérdésekkel.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:02
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPESA501
Tárgyfelelős: Juharyné Dr. Koronkay Andrea ny. egyetemi docens
Kredit: 4
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]

A tantárgy a teljesítményelvű szerkezettervezési módszeinek ismertetésével, illetve alkalmazásával tárgyalja a szilikát, (vasbeton) anyagú, nagyelemes, előregyártott vagy iparosított helyszíni technikákkal készített teherhordó rendszereket és speciális kiegészítő szerkezeteiket: - Szerkezettervezési segédtechnikák - A tervezés energetikai, páratechnikai, akusztikai, tűzvédelmi szempontjai, szabályozás - Modulkoordináció, összeépítési szabályok, elemkapcsolatok - Monolit és előregyártott falas és vázas teherhordó szerkezetek - Speciális alapozási és szigetelési módok, mélyalapozások - Előregyártott vasbeton homlokzati elemek -  Előregyártott vb. lépcsők - A szerkezeti dilatációk megoldásai - Épületgépészeti vezetékek elhelyezése. Cél a teljes épület szerkezeti összeépítésének bemutatása. 
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:02
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPESA599
Tárgyfelelős: Dr. Becker Gábor egyetemi tanár
Kredit: 0
Követelmény: Nincs adat
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 11:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPESA601
Tárgyfelelős: Dr. Dobszay Gergely egyetemi docens
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tantárgy a teljesítményelvű szerkezettervezési módszeinek ismertetésével, illetve alkalmazásával tárgyalja a szilikát, (vasbeton) anyagú, nagyelemes, előregyártott vagy iparosított helyszíni technikákkal készített teherhordó rendszereket és speciális kiegészítő szerkezeteiket: - Szerkezettervezési segédtechnikák - A tervezés energetikai, páratechnikai, akusztikai, tűzvédelmi szempontjai, szabályozás - Modulkoordináció, összeépítési szabályok, elemkapcsolatok - Monolit és előregyártott falas és vázas teherhordó szerkezetek - Speciális alapozási és szigetelési módok, mélyalapozások - Előregyártott vasbeton homlokzati elemek -  Előregyártott vb. lépcsők - A szerkezeti dilatációk megoldásai - Épületgépészeti vezetékek elhelyezése. Cél a teljes épület szerkezeti összeépítésének bemutatása.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:03
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPESA602
Tárgyfelelős: Dr. Hunyadi Zoltán Miklós egyetemi docens
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]

A tantárgy a teljesítményelvű tervezési módszerek felhasználásával az acél és faanyagú tartószerkezeti rendszereket és speciális kiegészítő szerkezeteiket kívánja bemutatni. - Kis fesztávolságú egy- és többszintes acél vázszerkezetek - Acél szerkezetű csarnokvázak - Csarnoktetők, felülvilágítók, üvegtetők - Acél és alumínium anyagú homlokzati falelemek - Függönyfalak - Fa anyagú egy- és többszintes vázas és falas teherhordó rendszerek - Előregyártott szendvicsszerkezetű és szerelt homlokzati falak - Speciális alapozási és szigetelési módszerek - Speciális válaszfalak és tetőszerkezetek. Cél a "könnyűszerkezetes épületek" épületfizikai és tűzvédelmi sajátosságainak, speciális szerkesztési szabályainak és épületgépészeti vonzatainak bemutatása is.       
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:03
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPESB701
Tárgyfelelős: Dr. Hunyadi Zoltán Miklós egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]

A tantárgy a teljesítményelvű tervezési módszerek felhasználásával az acél és faanyagú tartószerkezeti rendszereket és speciális kiegészítő szerkezeteiket kívánja bemutatni. - Kis fesztávolságú egy- és többszintes acél vázszerkezetek - Acél szerkezetű csarnokvázak - Csarnoktetők, felülvilágítók, üvegtetők - Acél és alumínium anyagú homlokzati falelemek - Függönyfalak - Fa anyagú egy- és többszintes vázas és falas teherhordó rendszerek - Előregyártott szendvicsszerkezetű és szerelt homlokzati falak - Speciális alapozási és szigetelési módszerek - Speciális válaszfalak és tetőszerkezetek. Cél a "könnyűszerkezetes épületek" épületfizikai és tűzvédelmi sajátosságainak, speciális szerkesztési szabályainak és épületgépészeti vonzatainak bemutatása is.       
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:03
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPESK701
Tárgyfelelős: Dr. Hunyadi Zoltán Miklós egyetemi docens
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]

A tantárgy a teljesítményelvű tervezési módszerek felhasználásával az acél és faanyagú tartószerkezeti rendszereket és speciális kiegészítő szerkezeteiket kívánja bemutatni. - Kis fesztávolságú egy- és többszintes acél vázszerkezetek - Acél szerkezetű csarnokvázak - Csarnoktetők, felülvilágítók, üvegtetők - Acél és alumínium anyagú homlokzati falelemek - Függönyfalak - Fa anyagú egy- és többszintes vázas és falas teherhordó rendszerek - Előregyártott szendvicsszerkezetű és szerelt homlokzati falak - Speciális alapozási és szigetelési módszerek - Speciális válaszfalak és tetőszerkezetek. Cél a "könnyűszerkezetes épületek" épületfizikai és tűzvédelmi sajátosságainak, speciális szerkesztési szabályainak és épületgépészeti vonzatainak bemutatása is.         

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:03
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEST701
Tárgyfelelős: Dr. Hunyadi Zoltán Miklós egyetemi docens
Kredit: 4
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]

A tantárgy a teljesítményelvű tervezési módszerek felhasználásával az acél és faanyagú tartószerkezeti rendszereket és speciális kiegészítő szerkezeteiket kívánja bemutatni. - Kis fesztávolságú egy- és többszintes acél vázszerkezetek - Acél szerkezetű csarnokvázak - Csarnoktetők, felülvilágítók, üvegtetők - Acél és alumínium anyagú homlokzati falelemek - Függönyfalak - Fa anyagú egy- és többszintes vázas és falas teherhordó rendszerek - Előregyártott szendvicsszerkezetű és szerelt homlokzati falak - Speciális alapozási és szigetelési módszerek - Speciális válaszfalak és tetőszerkezetek. Cél a "könnyűszerkezetes épületek" épületfizikai és tűzvédelmi sajátosságainak, speciális szerkesztési szabályainak és épületgépészeti vonzatainak bemutatása is.         

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:05
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPESK801
Tárgyfelelős: Dr. Fülöp Zsuzsanna egyetemi docens
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tantárgy célja a fenntartható fejlődés stratégiáját szem előtt tartó építési módszerek ismertetése és ezek érvényesítési lehetőségének bemutatása. A napjainkban már számos jelét mutató ökológiai és energiaválság Közép-Európát is rákényszeríti a fenntarthatóság követelményeinek figyelembevételére.
A fenntartható építés módszereinek, műszaki eszközeinek, „szelíd technikáinak” és speciális szerkezeti rendszereinek ismertetése a tárgy egyik feladata.
A tárgy bemutatja az előző félévek oktatási anyagában nem szereplő (klasszicizmus, romantika, eklektika, szecesszió és a korai modern), jellemző épületszerkezeteket és az épületpatológia, ezen belül az épületdiagnosztika feladatait. A környezetet legjobban szennyező építőanyagok eltávolítási/kezelési, a fenntarthatatlan működési módok megszüntetési lehetőségeivel, a leggyakoribb hibák, elváltozások kijavításának, a szerkezetek átalakításának módszereivel és „szelíd technikáival” is megismertetjük a hallgatókat.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:04
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEST899
Tárgyfelelős: Dr. Kakasy László adjunktus
Kredit: 0
Követelmény: Nincs adat
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 11:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPESS901
Tárgyfelelős: Dr. Becker Gábor egyetemi tanár
Kredit: 4
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]

A tantárgy célja szerkezettervezési specialisták képzésének előkészítése, tudományosan megalapozott mérnöki tervezéselmélet elsajátíttatásával. Tárgyalja az alkalmazott tudományos kutatások legújabb eredményeinek, a "csúcstechnika" megjelenésének következményeit és a minőségbiztosítás módszereit az épületszerkezeti tervezésben: - A mérnöki tervezéselmélet, rendszertechnikák, a döntést segítő matematikai módszerek  - Modellalkotás, számítógépes szimuláció -  Műszaki és hatósági szabályozás, műszaki előírások, irányelvek, szabványok - Speciális épületszerkezetek: Integrált szerkezeti rendszerek (tetőfedés napkollektorokkal, napcellákkal kombinált árnyékoló szerkezetek, stb) - Klímahomlokzatok - Intelligens házak , High-Tech.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:04
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPESS999
Tárgyfelelős: Dr. Kakasy László adjunktus
Kredit: 0
Követelmény: Nincs adat
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 11:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPESM1I1
Tárgyfelelős: Dr. Kakasy László adjunktus
Kredit: 4
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]


A tárgy célja a rekonstrukciós tervezés folyamatának és módszereinek megismertetése, az 1800–1960  közötti időszakban alkalmazott építési módok, teherhordó és épületszerkezetek bemutatásával. (Falszerkezetek, boltozatok és boltozati rendszerek, fa-, acélgerendás és korai vasbeton födémek, fedélszékek-tetőszerkezetek, tetőtér-beépítések, lépcsők, függőfolyosók, erkélyek és zárterkélyek.) Sor kerül a tetőfedések és bádogosmunkák, járható és nem járható lapostetők, talajban lévő szerkezetek, homlokzati burkolatok és vakolatok, beton- és vasbeton szerkezetek, csapadék, talajban lévő- és üzemi víz, valamint nedvesség, a párakondenzáció (hőhidak), hő és fagy, továbbá a kémiai korrózió okozta meghibásodások ismertetésére, a különböző épületdiagnosztikai rendszerek, vizsgálati módszerek és a rendelkezésre álló adatbázisok alapján.
A vizsgált időszakban létrehozott épületek szerkezeteinek felújításának, korszerűsítésének módszereit és a leggyakoribb felújítási lehetőségeket ismerik meg a hallgatók. A tárgy segítséget nyújt a szükséges épületfizikai (hő és nedvességtechnikai, energetikai és akusztika) méretezések elvégzéséhez, az utólagos hő- és nedvességszigetelések kialakításához, valamint megemlíti a legfotosabb környezetvédelmi szempontokat is (mérgező anyagok eltávolítása, megújuló energiaforrások hasznosítása, takarékos víz- és szennyvízkezelés, természetes világítás, zöld szerkezetek, stb.).
A felsorolt teherhordó szerkezetek esetleges megerősítési, illetve átalakítási lehetőségei is része a tananyagnak, de ezek részletesebben a tartószerkezeti tárgyak témái. A tervezési gyakorlatokon egy konkrét épület diagnosztikai vizsgálatát, illetve rehabilitációs terveit kell elkészíteni.  
   
Kötelező irodalom:
Dr Tóth Elek (szerkesztő): Épületfelújítási kézikönyv
VERLAG DASHOFER, Budapest 2004
Bajza József, Szemrevételezéses épületdiagnosztika, Terc Kft, 2003
Reis - Várfalvi - Zöld: Az épületfizika alapjai építészmérnök hallgatók számára (egyetemi jegyzet)
Várfalvi János-Zöld András; Energiatudatos épületfelújítás, Magyar Terranova Építőanyagipari Kft, Az Építés fejlődéséért Alapítvány, Budapest, 1994
Reis, F.:Az épületakusztika alapjai, épületek akusztikain tervezésének gyakorlata, TERC kiadó, Bp.2003.
 
Ajánlott irodalom:
C.I.B. Nemzetközi Építéskutatási Tanács, Építés-patológiai munkabizottsága (W086 Building Pathology Working Comission) jelentései (State of the Art Report)
BRE (Building Research Establishment) P. Trotman jelentés, 1993.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. aug. 4. 16:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPESM1T1
Tárgyfelelős: Dr. Hunyadi Zoltán Miklós egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 1
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2014. júl. 29. 20:26
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPESK702
Tárgyfelelős: Dr. Dobszay Gergely egyetemi docens
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelezően választott]


A tantárgy a teljesítményelvű szerkezettervezési módszeinek ismertetésével, illetve alkalmazásával tárgyalja a szilikát, (vasbeton) anyagú, nagyelemes, előregyártott vagy iparosított helyszíni technikákkal készített teherhordó rendszereket és speciális kiegészítő szerkezeteiket: - Szerkezettervezési segédtechnikák - A tervezés energetikai, páratechnikai, akusztikai, tűzvédelmi szempontjai, szabályozás - Modulkoordináció, összeépítési szabályok, elemkapcsolatok - Monolit és előregyártott falas és vázas teherhordó szerkezetek - Speciális alapozási és szigetelési módok, mélyalapozások - Előregyártott vasbeton homlokzati elemek -  Előregyártott vb. lépcsők - A szerkezeti dilatációk megoldásai - Épületgépészeti vezetékek elhelyezése. Cél a teljes épület szerkezeti összeépítésének bemutatása.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:04
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEST702
Tárgyfelelős: Dr. Dobszay Gergely egyetemi docens
Kredit: 4
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tantárgy a teljesítményelvű szerkezettervezési módszeinek ismertetésével, illetve alkalmazásával tárgyalja a szilikát, (vasbeton) anyagú, nagyelemes, előregyártott vagy iparosított helyszíni technikákkal készített teherhordó rendszereket és speciális kiegészítő szerkezeteiket: - Szerkezettervezési segédtechnikák - A tervezés energetikai, páratechnikai, akusztikai, tűzvédelmi szempontjai, szabályozás - Modulkoordináció, összeépítési szabályok, elemkapcsolatok - Monolit és előregyártott falas és vázas teherhordó szerkezetek - Speciális alapozási és szigetelési módok, mélyalapozások - Előregyártott vasbeton homlokzati elemek -  Előregyártott vb. lépcsők - A szerkezeti dilatációk megoldásai - Épületgépészeti vezetékek elhelyezése. Cél a teljes épület szerkezeti összeépítésének bemutatása.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:05

Kötelezően választott

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPESB702
Tárgyfelelős: Dr. Dobszay Gergely egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelezően választott]


A tantárgy a teljesítményelvű szerkezettervezési módszeinek ismertetésével, illetve alkalmazásával tárgyalja a szilikát, (vasbeton) anyagú, nagyelemes, előregyártott vagy iparosított helyszíni technikákkal készített teherhordó rendszereket és speciális kiegészítő szerkezeteiket: - Szerkezettervezési segédtechnikák - A tervezés energetikai, páratechnikai, akusztikai, tűzvédelmi szempontjai, szabályozás - Modulkoordináció, összeépítési szabályok, elemkapcsolatok - Monolit és előregyártott falas és vázas teherhordó szerkezetek - Speciális alapozási és szigetelési módok, mélyalapozások - Előregyártott vasbeton homlokzati elemek -  Előregyártott vb. lépcsők - A szerkezeti dilatációk megoldásai - Épületgépészeti vezetékek elhelyezése. Cél a teljes épület szerkezeti összeépítésének bemutatása.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2014. okt. 22. 17:42

Szabadon választható

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPES0640
Tárgyfelelős: Dr. Takács Lajos egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

Fogalommeghatározások. Tűzvédelmi, tűztechnikai, égéselméleti alapfogalmak. Építőanyagok és épületszerkezetek éghetősége. Tűzveszélyességi osztályba sorolás, tűzterhelés. Kiürítés fogalma, számítása.
Tűzvédelmi minősítési eljárás.
Tartó- és szakipari szerkezetek viselkedése magas hőmérsékleti hatások alatt. Tetőterek tűzvédelmi problémái és azok megoldása.
Tűz- és romhatár-távolságok fogalma, követelményei. Tűzszakaszok mérete, kialakítása, elhelyezkedése. Füstszakaszolás.
Tűzszakasz-határok szerkezeti részletmegoldásai.
Középmagas és magas épületekre vonatkozó speciális szabályok és azok épületszerkezeti megoldásai.
Tűz- éd robbanásveszélyes helyiségek tűzvédelmi előírásai. Hő és füstelvezetés lehetőségei, megoldásai.
Aktív tűzvédelmi berendezések.
A tűzvédelmi tervezés menete.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:39
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPES0616
Tárgyfelelős: Horváth Sándor adjunktus
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A tárgy programja
-  A fa mint szerkezeti építőanyag, fa alapanyagú egyéb termékek, fapótló anyagok
-  Szerkezeti rendszerek: földszintes és többszintes vázak, boronafalak Fachwerk 
   rendszerű és panelos épületek felépítése.
-  Faszerkezetű külső falak: állékonyság, hőtechnika, hangvédelem, pára- és légzárás,  
   külső és belső burkolatok, nyílászárók beépítése.
-  Faszerkezetű födémek és padlók: működés, felépítés, hanggátlás.
-  Fa anyagú szerelt válaszfalak
-  Nagy fesztávú csarnokrendszerek: erőjáték, felépítés, kiegészítő szerkezetek,
   részletképzések, kapcsolóelemek.
-  Könnyű (fa) szerkezetek épületakusztikai problémái
-  Faszerkezetek tűzvédelme, gomba- és rovarmentesítés kérdései
Vezető előadó mellett meghívott előadók is tartanak eloadásokat speciális témákban, mint
-  Tűzvédelem: Takács Lajos egyetemi tanársegéd
-  Rovar- és gombavédelem: Molnár Eszter faanyagvédelmi szakértő
-  Faszerkezetű épületek akusztikai problémái: Csott Róbert egyetemi tanársegéd,
   akinek tudományos kutatási területe ez a téma.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:39
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPES0608
Tárgyfelelős: Hiányzik a tárgyfelelős neve a Neptunban
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

Ökológiai alapfogalmak, a környezeti válságjelenségek és kiváltó okaik elemzés. Az építés helye a gazdasági folyamatokban. A környezettudatos építés jellemzői, lineáris működésű és környezetkímélő épület modelljének bemutatása. Levegő-, víz-, energia- és anyagháztartás fogalma. Természetes világítás, passzív napenergia hasznosítás.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:39
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPES0606
Tárgyfelelős: Dr. Dobszay Gergely egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Program:
1800-1950 időszakban alkalmazott építési módok és alkalmazott szerkezetek; Falszerkezetek;
Boltozatok és boltozati rendszerek;
Fa-, acélgerendás- és korai vasbeton födémek;
Tetőszerkezetek, tetőtérbeépítések.
Az egyes szerkezetek tárgyalásánál ismerteti a szerkezetek szerkesztési szabályait , a leggyakrabban előforduló építési hibákat és a későbbiekben bekövetkezett elváltozásokat. Ismerteti a szerkezetek diagnosztikai módszereit. Tárgyalja továbbá a szerkezetek megerősítésének ls átalakításának lehetőségeit  és módszereit.

 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:38
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPES0607
Tárgyfelelős: Dr. Kakasy László adjunktus
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A képzés célja:
Ismerteti a meglévő épületek diagnosztikai módszereit, a szükséges műszaki beavatkozások fajtáit, lehetőségeit és következményeit.
Tárgyleirás:
Magastetők és lapostetők héjalásának, illetve csapadékviz elleni szigetelésének tönkremenetele okainak tisztázása, tipikus javitási módszereinek ismertetése. A tetőtérbeépitések illetve nagy terek lefedése, szerkezeteinek, a talajban lévő szigetelések, a homlokzati szerkezetek (vakolatok-burkolatok) jellemző hibái és javitási módszereinek bemutatása. Külső falak és nyilászárók utólagos hőszigetelésének, akusztikai problémáinak megoldásai, illetve a rekosntrukció-rehabilitáció tervezési folyamatának elsajátitása.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:39
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPES0642
Tárgyfelelős: Dr. Becker Gábor egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

Rövid tárgytematika:
Az üveg története és kultúrtörténete.
Az üveg összetétele, üveggyártás, építőipari üvegtermékek.
Különleges üvegek: biztonsági, hőszigetelő, hővédő, hangszigetelő, tűzgátló üvegek és befogadó szerkezeteik.
Előtetők, felülvilágítók, télikertek, üvegtetők.
Különleges üvegfalak és függönyfalak - keret nélküli üvegszerkezetek, structural glasing, stb.
Különleges üvegszerkezetek: korlátok, lépcsők, függesztett és pontmegfogásos üvegfalak.
Az üveg mint tartószerkezet: üveg pillérek, gerendák, födémek, padlószerkezetek. Kapcsolataik, méretezési lehetőségeik, megépült példák elemzése, fejlesztési irányok.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:40
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPES0617
Tárgyfelelős: Horváth Sándor adjunktus
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A képzés célja a különleges szerkezetek jellemző szigetelésének, illetve korszerű szigetelési technológiáknak az ismertetés.
A különleges szigetelő anyagok jellemző tulajdonságainak, felhasználási területeinek, általános rétegfelépitésének és részletképzéseinek bemutatása.
Különleges mélyépitési szigetelési módok, uszodák, viztárolók, mérnöki létesitmények szigeteléseinek, szigárgórendszerek, bevonatszigetelések szerkezettervezési, valamint a csapadékviz elleni szigetelések épületfizikai kérdéseinek tisztázása.
A tárgyat az épitészménök hallgatók vehetik fel, ajánlott az ÉPSZ. 1-5. tárgzak előzetes teljesitése.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:39
A tanszék ekkor vitt fel, vagy módosított adatokat a tantárgyairól a Neptunban:
2015. szep. 4. 14:40

A tantárgyadatok listája (a tanszék által) a Neptunba bevitt adatok alapján készült.

Tanszéki munkatársaknak: Piros megjegyzésekkel ellátott tantárgyak adatait -a hallgatók jobb tájékoztatása érdekében- célszerű a Neptunban javítani. Bővebben...

Ha hallgatóként, vagy a honlap látogatójaként talál hibás adatot a tantárgyaknál, akkor azt a honlaphiba kukac epitesz.bme.hu címen jelezheti. A listában pirossal jelzett, ismert hibákat már ne jelentse be, azokat a tanszék hamarosan javítja.

További információ a Tantárgyadatok pontosítása a Neptunban címen található.