Építőművészeti Doktori Iskola

Doktori iskola vezető: Balázs Mihály DLA

 

A DLA- (Doctor of Liberal Arts) fokozat megszerzésére felkészítő Építőművészeti Doktori Iskola képzésének centrumában – a tudományos doktori iskoláktól részben eltérő módon – a projekt-alapú kutatással támogatott, kreatív építészeti alkotómunka áll.

Így a kutatás az alkotással összefüggésben értelmezhető, azt segítő eszköz.

Az adott projektek évenként kötött tematikáját szerteágazó, változó megközelítésű egyéni részkutatások segítik.

A specializáció helyett a sokoldalúság, előre meghatározott, kötött kutatási területek helyett a szabadon választott személyes témák változatossága a jellemző.

A Doktori Iskola négy éves képzési ciklusának első két tanéve ún. tematikus évként egy-egy előre meghirdetett közös téma különféle műfajú kidolgozását, míg a harmadik év teljes egészében az egyéni kutatás elmélyítését szolgálja.

A BME Építőművészeti Doktori Iskolájának képzési célja kettős: egyrészt hivatásukat a legmagasabb szinten beteljesítő szakemberek képzése, másrészt a felsőoktatásban az építészképzés oktató-utánpótlásának biztosítása.