Egyetemi, kari szabályzatok, utasítások, tájékoztatók

Ezen az oldalon az érvényben lévő szabályzatok, utasítások elérhetősége található.

Korábbi dokumentumokat (egyes szabályzatok felmenő rendszerben történő alkalmazásához) a Korábbi szabályzatok menüpont alatt érhetők el.

kari szabályzat
A dokumentum címe, fájl neve Letöltés
A docensi kinevezés kiegészítő feltételei
     docensi_kovetelmenyek_2014.pdf
433.67 KB
BSc diplomaszabályzat 2013
     bsc_diplomaszabalyzat_2013.pdf
381.34 KB
Építészmérnöki Kar SzMSz
     epk-szmsz-terv-2016-11-28-v-final.pdf
618.59 KB
Építészmérnöki osztatlan mesterképzés diplomaszabályzata 2017
     diplomaszabalyzat_osztatlan_2017-05-31.pdf
353.47 KB
Erasmus tantárgy-akkreditációs szabályzat
     erasmus_tantargy-akkreditacios_szabalyzat_20120516.pdf
432.89 KB
MSc felvételi pontszámítási szabályzat
     msc_felveteli_2013_0101.pdf
149.4 KB
Oklevelek, igazolások díjai
     oklevel-igazolas-dijak.pdf
265.41 KB
Specializációválasztási szabályzat
     epk-specializacio_valasztasi_szabalyzat_20161027.pdf
412.72 KB
dékáni utasítás
A dokumentum címe, fájl neve Letöltés
A komplex tantárgyak meghirdetésének rendje (dékáni utasítás)
     1-2012-dekani-utasitas-a-komplex-targyak-meghirdetesenek-rendjerol.pdf
118.89 KB
Az Építészmérnöki Kar Pályázati eljárásrendje (dékáni utasítás)
     2014_dekaniutasitas_palyazatieljarasirend_20141028.pdf
160.87 KB
Az Építészmérnöki Kar Pályázati eljárásrendje (dékáni utasítás)
     2014_dekaniutasitas_palyazatieljarasirend.docx
32.35 KB
BSc és MSc szakok ügyrendje (dékáni utasítás)
     3_du_ugyrend_szakbizottsag_20161122_fr.pdf
425.68 KB
Dékáni Utasítás a bélyegzőhasználat rendjéről
     dekani_utasitas_a_belyegzohasznalat_rendjerol.pdf
336.93 KB
Dékáni utasítás a dékánhelyettesek és a hivatalvezető feladat- és hatásköréről
     1_2016_dekani_utasitas_a_dekanhelyettesek_es_a_hivatalvezeto_feladat-es_hataskorerol.pdf
445.6 KB
Dékáni Utasítás a Tanszéki Ügyrend tartalmáról
     dekani_utasitas_a_tanszeki_ugyrend_tartalmarol.pdf
386.19 KB
Dékáni utasítás az Építészmérnöki Kar belső kontroll szabályzatáról
     5_2015_du_epk_belso_kontroll_szabalyzat_2016-02-01.pdf
694.71 KB
Dékáni utasítás az Építészmérnöki Kar ellenőrzési nyomvonalairól
     4_2015_du_epk_ellenorzesi_nyomvonalak_2016-01-31.pdf
800.79 KB
Dékáni utasítás az Építészmérnöki Kar folyamatleírásairól
     3_2015_du_epk_folyamatleirasok_2016-01-31.pdf
771.1 KB
Dékáni utasítás az Építészmérnöki Kar szöveges kockázati jelentéséről
     6_2015_du_epk_szoveges_kockazati_jelentes_2016-08-12.pdf
1.06 MB
Dékáni Utasítás az iratkezelés szabályairól
     dekani_utasitas_az_iratkezeles_szabalyairol.pdf
495.61 KB
Dékáni Utasítás az önköltség/költségtérítés csökkentésének lehetséges módjairól, és az erre vonatkozó kérelmek elbírálásának rendjéről.
     2_2016_dekani_utasitas_koltsegcsokk_eljaras.pdf
217.78 KB
Tantárgyak felvétele az angol nyelven folyó képzésről
     athallgatas_angol_nyelven_20140618.doc
48.5 KB
egyetemi szabályzat
A dokumentum címe, fájl neve Letöltés
BME felvételi és átvételi szabályzat
     bme_felveteli_es_atveteli_szabalyzat_20130225.pdf
143.27 KB
BME Szervezeti Felépítés és Működési Rend
     bme-szfmr_20130128.pdf
391.68 KB
BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata
     bme_tvsz_2014_december_22.pdf
551.81 KB
BME Térítési és Juttatási Szabályzat
     tjsz_20141027.pdf
257.91 KB
rektori utasítás
A dokumentum címe, fájl neve Letöltés
A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról
     bme_egyeb_dijak_20130131.pdf
340.34 KB
BME Tanulmányi ügyrend
     12_2013_0624_ru_az_oktatas_szervezeserol.pdf
380.01 KB
tájékoztató
A dokumentum címe, fájl neve Letöltés
Kari tájékoztató az ötéves osztatlan és a BSc képzés nappali tagozat 1. évfolyamos hallgatói számára
     bme-epk-kari_tajekoztato_2013_2014.pdf
747.53 KB