Dokumentumok

Ezen az oldalon találhatók a szerverre feltöltött dokumentumok betűrendben.
Ha egy szabályzatnak külön mellékletei is vannak, akkor azokat külön sorban találja.

Az érvényben lévő szabályzatokat, szabályzatokat összegyűjtve, külön lapon a Szabályzatok menüpont alatt találja.

A dokumentum címe, fájl neve Letöltés
Specializációválasztási szabályzat
     epk-specializacio_valasztasi_szabalyzat_20161027.pdf
412.72 KB
dékáni utasítás
A dokumentum címe, fájl neve Letöltés
1/2012 Dékáni utasítás a komplex tantárgyak meghirdetésének rendjéről
     1-2012-dekani-utasitas-a-komplex-targyak-meghirdetesenek-rendjerol.pdf
118.89 KB
1/2016 Dékáni utasítás a dékánhelyettesek és a hivatalvezető feladat- és hatásköréről módosítása
     1_2016_dekani_utasitas_mod_20180508.pdf
469.09 KB
1/2017 Dékáni Utasítás a Tanszéki Ügyrend tartalmáról
     dekani_utasitas_a_tanszeki_ugyrend_tartalmarol.pdf
386.19 KB
1/2018 Dékáni Utasítás a 2018/2019. tanév időbeosztása
     1-2018_dekani_utasitas.pdf
435.72 KB
10/2017 Dékáni utasítás a diplomatervhez tartozó Opponensi Vélemény (Bírálat) kötelező tartalmi követelményei
     10_2017_dekani_utasitas_diplomaterv_opponensi_velemeny_kovetelmenyei.pdf
248.32 KB
11/2017 Dékáni utasítás a záróvizsga, a diplomamunka-készítés és a diplomavédés rendjéről a BME Építészmérnöki Karán a 7 féléves BSc szakon
     tantargyi_adatlap_bsc_diploma_7_feleves_melleklet.pdf
223.56 KB
11/2017 Dékáni utasítás a záróvizsga, a diplomamunka-készítés és a diplomavédés rendjéről a BME Építészmérnöki Karán a 7 féléves BSc szakon
     uj_bsc_7_feleves_diploma_kovetelmenyek_modositott_tartalom_20180124.pdf
444.62 KB
12/2017 Dékáni utasítás a záróvizsga, a diplomamunka-készítés és a diplomavédés rendjéről a BME Építészmérnöki Karán a 8 féléves BSc szakon
     uj_bsc_8_feleves_diploma_kovetelmenyek.pdf
353.62 KB
13/2017 Dékáni utasítás a Diplomatervezés tárgy és a Záróvizsga értékelésének rendje és ütemezése a BME ÉPK Osztatlan építészmérnöki szakon és az Ingatlanfejlesztő, a Szerkezettervezési, a Tervező és az Urbanista építészmérnöki mesterképzéseken
     13_2017_du_modositott_20180125.pdf
599.15 KB
14/2017 Dékáni utasítás - az Építészeti Geometria és Informatika Tanszék ügyrendje
     14_2017_du_101_egi_tanszeki_ugyrend.pdf
398.84 KB
15/2017 Dékáni utasítás - az Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék ügyrendje
     15_2017_du_102_kiv_tanszeki_ugyrend.pdf
829.19 KB
16/2017 Dékáni utasítás - az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék ügyrendje
     16_2017_du_103_ept_tanszeki_ugyrend.pdf
672.03 KB
17/2017 Dékáni utasítás - az Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék ügyrendje
     17_2017_du_105_en_tanszeki_ugyrend.pdf
628.18 KB
18/2017 Dékáni utasítás - az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék ügyrendje
     18_2017_du_108_ip_tanszeki_ugyrend.pdf
619.62 KB
19/2017 Dékáni utasítás - az Középülettervezési Tanszék ügyrendje
     19_2017_du_109_ko_tanszeki_ugyrend.pdf
747.02 KB
2/2014 Dékáni utasítás az Építészmérnöki Kar Pályázati eljárásrendjéről
     2014_dekaniutasitas_palyazatieljarasirend_20141028.pdf
160.87 KB
2/2015. (06. 23.) számú Dékáni Utasítás a d2/2015. (06. 23.) számú Dékáni Utasítás a doktorandusz önköltségtérítés rendjérőloktorandusz önköltségtérítés rendjéről
     2_dekani_utasitas_doktorandusz_onkoltseg_20150723.pdf
326.59 KB
2/2016 Dékáni Utasítás az önköltség/költségtérítés csökkentésének lehetséges módjairól, és az erre vonatkozó kérelmek elbírálásának rendjéről.
     2_2016_dekani_utasitas_koltsegcsokk_eljaras.pdf
217.78 KB
2/2018 Dékáni Utasítása BME Építészmérnöki Karán alkalmazott juttatási rendszerről
     du_2018-02_epk_juttatasi_rendszer.pdf
411.37 KB
20/2017 Dékáni utasítás - az Lakóépülettervezési Tanszék ügyrendje
     20_2017_du_110_la_tanszeki_ugyrend.pdf
594.15 KB
21/2017 Dékáni utasítás - az Rajzi és Formaismereti Tanszék ügyrendje
     21_2017_du_111_ra_tanszeki_ugyrend.pdf
609.54 KB
22/2017 Dékáni utasítás - az Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék ügyrendje
     22_2017_du_112_szt_tanszeki_ugyrend.pdf
633.71 KB
23/2017 Dékáni utasítás - az Urbanisztika Tanszék ügyrendje
     23_2017_du_113-urb_tanszeki_ugyrend.pdf
648.67 KB
24/2017 Dékáni utasítás - az Épületszerkezettani Tanszék ügyrendje
     24_2017_du_106_es_tanszeki_ugyrend.pdf
624.17 KB
3/2015 Dékáni utasítás az Építészmérnöki Kar folyamatleírásairól
     3_2015_du_epk_folyamatleirasok_2016-01-31.pdf
771.1 KB
3/2016 Dékáni utasítás a BSc és MSc szakok ügyrendjéről
     3_du_ugyrend_szakbizottsag_20161122_fr.pdf
425.68 KB
3/2018 Dékáni utasítás a Kari Gazdasági Bizottság ügyrendjéről
     du_2018-03_epk-kgb-ugyrend.pdf
402.28 KB
4/2015 Dékáni utasítás az Építészmérnöki Kar ellenőrzési nyomvonalairól
     4_2015_du_epk_ellenorzesi_nyomvonalak_2016-01-31.pdf
800.79 KB
4/2016 Dékáni Utasítás a bélyegzőhasználat rendjéről
     dekani_utasitas_a_belyegzohasznalat_rendjerol.pdf
336.93 KB
5/2015 Dékáni utasítás az Építészmérnöki Kar belső kontroll szabályzatáról
     5_2015_du_epk_belso_kontroll_szabalyzat_2016-02-01.pdf
694.71 KB
5/2016 Dékáni Utasítás az iratkezelés szabályairól
     dekani_utasitas_az_iratkezeles_szabalyairol.pdf
495.61 KB
5/2018. (06.20.) sz. Dékáni Utasítás
     5_2018_dekani_utasitas.pdf
347.78 KB
6/2015 Dékáni utasítás az Építészmérnöki Kar szöveges kockázati jelentéséről
     6_2015_du_epk_szoveges_kockazati_jelentes_2016-08-12.pdf
1.06 MB
8/2017 Dékáni utasítás az Építészmérnöki Kar átvételi szabályairól
     8_2017_dekani_utasitas_atveteli_szabalyok_veg.pdf
283.98 KB
9/2017 Dékáni utasítás a diplomatervekhez tartozó Szakági Műszaki Leírások és Kiemelt Műszaki Szakági Munkarész, terv fejezetek részletes, speciális tartalmi követelményeiről
     9_2017_dekani_utasitas_diplomaterv_szakagi_kovetelmenyei_veg_0922.pdf
361.89 KB
Dékáni utasítás a tantárgyak felvételének az angol nyelven folyó képzésről
     athallgatas_angol_nyelven_20140618.doc
48.5 KB
kari szabályzat
A dokumentum címe, fájl neve Letöltés
A BME Építészmérnöki Kar Felvételi Szabályzata
     felveteli_szabalyzat_2018-01-24.pdf
677.13 KB
A docensi kinevezés kiegészítő feltételei
     docensi_kovetelmenyek_2014.pdf
433.67 KB
Az ingatlanfejlesztő építészmérnöki, a szerkezettervező építészmérnöki, a tervező építészmérnöki és az urbanista építészmérnöki mesterképzések diplomaszabályzata 2017
     diplomaszabalyzat_msc_2017-09-28.pdf
355.58 KB
Építészmérnöki Kar SzMSz
     epk-szmsz-terv-2016-11-28-v-final.pdf
618.59 KB
Építészmérnöki osztatlan mesterképzés diplomaszabályzata 2017
     osztatlan_diplomaszablyzat_modositas_20180124.pdf
356.48 KB
Építészmérnöki osztatlan mesterképzés és építész mesterképzés diplomaszabályzata
     diploma_szabalyzat_mod_18_02_22_vegleges_jeloletlen.pdf
613.26 KB
Erasmus tantárgy-akkreditációs szabályzat
     erasmus_tantargy-akkreditacios_szabalyzat_20120516.pdf
432.89 KB
Oklevelek, igazolások díjai
     oklevel-igazolas-dijak.pdf
265.41 KB
Specializációválasztási szabályzat
     epk-specializacio_valasztasi_szabalyzat_20161027.pdf
412.72 KB
Kari Tanács dokumentum
A dokumentum címe, fájl neve Letöltés
Kari Tanácsi előterjesztés űrlapja
     karitanacs_eloterjesztesi_urlap_2012.doc
37 KB
Kari Tanács jegyzőkönyv
A dokumentum címe, fájl neve Letöltés
Kari Tanács jegyzőkönyve 2013. április 24.
     00004131.pdf
84.41 KB
Kari Tanács jegyzőkönyve 2013. április 3.
     00004130.pdf
92.31 KB
Kari Tanács jegyzőkönyve 2013. február 27.
     00004129.pdf
146.3 KB

Oldalak