A településrendezési eszközök megvalósulását segítő jogszabály és intézményfejlesztési javaslatok

A projekt felelőse: 
Rövid ismertető: 

Az ÖTM Építésügyi és Építési Főosztálya megbízásából a BME Urbanisztika Tanszéken készült tanulmány.

Futamidő: 
2008-01

Kutatási témacsoport: